Termeni si condiții

1. DEFINITII SI TERMENI

VANTIK INTERNATIONAL S.R.L. , CUI 43093410, J51/507/24.09.2020, având sediul social în Județul Călărași, Comuna Gurbănești, Sat Valea Presnei, Strada Transformatorului, nr. 14, este deținătorul platformei van-life-boutique.com fiind denumit in continuare „Vânzător”.

Van Life Boutique – este o marcă înregistrată a VANTIK INTERNATIONAL S.R.L. Orice folosire neautorizată implică penalități, conform legii.

Cumpărător – poate fi orice persoana fizica care are vârsta peste 16 ani sau persoana juridica sau orice entitate juridica care își poate face un Cont sau nu in platforma si efectuează o comanda.

Consumator – poate fi orice persoana fizica care are vârsta peste 16 ani sau persoana juridica care are sau obține acces la conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Van Life Boutique sau in baza unui acord de utilizare existent intre Van Life Boutique si acesta si care poate însemna si necesita crearea si utilizarea unui Cont.

Utilizator – orice persoana fizica care are vârsta peste 16 ani ce accesează platforma sau persoana juridica înregistrata pe platforma, care, prin finalizarea procesului de creare a contului, si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice platformei din secțiunea Termeni si Condiții Generale.

Cont – secțiunea din platforma formata dintr-o adresa de e-mail si o parola care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii si care conține informații despre Client/Cumpărător si istoricul Cumpărătorului in platforma. Utilizatorul este responsabil si se va asigura ca toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete si actualizate.

Favorite – secțiune din Cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului sa își creeze Liste cu Bunuri pe care dorește sa le urmărească in vederea unei eventuale achiziții folosindu-se de serviciul oferit de către Vânzător de urmărire a Bunurilor si Serviciilor prin primirea de Comunicări Comerciale din partea acestuia.

Lista – secțiunea din Favorite in care Cumpărătorul/Utilizatorul poate adaugă Bunuri pe care dorește sa le urmărească in vederea unei eventuale achiziții si pe care, ulterior, le poate șterge sau le poate adăuga in coșul de cumpărături („Coșul meu”).

Coșul meu – instrumentul de pe platforma în care se stochează informațiile despre produsele și cantitățile selecționate de către Utilizator în vederea plasării Comenzii

Platforma – magazinul online găzduit la adresa web Van-Life-Boutique.com si subdomeniile acestuia.

Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vânzător si Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul platformei intenția sa de a achiziționa Bunuri si Servicii de pe platforma.

Bunuri/Produse – orice element listat in platforma, care poate fi adăugat în Coșul de cumpărături și care, în urma finalizării comenzii urmează a fi predat de către Vânzător Cumpărătorului

Campanie – acțiunea de a expune in scop comercial, un număr finit de Bunuri având un stoc limitat si predefinit, pentru o perioada limitata de timp stabilita de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului, care are ca obiect vânzarea Produselor comandate din platforma.

Conținut – reprezintă atât informațiile din platforma care pot fi accesate sau vizualizate prin utilizarea unui echipament electronic (incluzând, dar nelimitându-se la imagini, texte, elemente de grafica web, scripturi, software), cât și conținutul trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi in platforma, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primita de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare si nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezerva dreptul de a modifica cantitatea din Comanda. Daca modifica cantitatea de Bunuri din Comanda va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii si va returna suma achitata.

2.4. Contractul se considera încheiat intre Vânzător si Cumpărător in momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice si/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

2.5. Documentul si informațiile puse la dispoziție de către Vânzător in platforma vor sta la baza Contractului, in completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziționate.

3. POLITICA DE VANZARE ONLINE

3.1. Produsele comercializate de VANTIK INTERNATIONAL S.R.L. sunt destinate oricărui consumator cu vârsta peste 16 ani.

3.2. Utilizatorul are obligația să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile de acces la Contul din platforma și să nu permită utilizarea Contului de către terțe părți.

3.3. Toate comenzile vor fi plasate de către Utilizatori prin intermediul platformei. Nu acceptam comenzi prin nici un alt mijloc de comunicare.

3.4. Cumpărătorul este obligat să furnizeze informații corecte și complete atât pentru înregistrarea Contului in platforma, cât și pentru comandarea produselor. De asemenea, Cumpărătorul este obligat să actualizeze datele menționate în Cont în cazul în care intervin orice modificări.

3.5. Vânzătorul poate anula/refuza o comandă sau o solicitare de comandă, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără a exista obligații între Părți și fără ca o Parte să poată pretinde daune, pentru următoarele situații:

 • Eșuarea / invalidarea tranzacției online;
 • Indisponibilitatea produselor;
 • Neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului/a tranzacției;
 • Furnizarea de date incomplete sau incorecte de către Cumpărător;
 • Activitatea Cumpărătorului produce daune platformei, Vânzătorului și/sau partenerilor săi;
 • Livrări consecutiv eșuate din culpa Cumpărătorului;
 • În cazul apariției unor probleme de natură tehnica precum erori de software sau hardware;
 • Cumpărătorul prezintă risc de fraudă;
 • Cumpărătorul a avut o conduită necorespunzătoare în relaționarea cu personalul Vânzătorului personal, telefonic sau prin alt mijloc de comunicare;
 • Cumpărătorul a abuzat de politica de service a Vânzătorului prin trimiterea repetată nejustificată a unui produs în service
 • În orice alte situații când Cumpărătorul folosește serviciile oferite de Vânzător într-un mod neconform uzanțelor normale și bunei-credințe sau își exercită drepturile în scopul de a vătăma sau păgubi Vânzătorul ori într-un mod excesiv și nerezonabil, contrar bunei-credințe.

3.6. În vederea executării operațiunilor ce țin de onorarea comenzii, Vânzătorul va putea contracta o terță parte, însă va rămâne în continuare responsabil față de Cumpărător pentru executarea obligațiilor aferente Contractului.

4. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

4.1. Vânzătorul poate cesiona si/sau subcontracta o terța parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil fata de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA

5.1. Conținutul, astfel cum este definit in preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau conținut multimedia prezentate pe platforma, sunt proprietatea exclusiva a Van Life Boutique, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare si/sau publicare).

5.2. Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe parți, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut in orice alt context decât cel original intenționat de Van Life Boutique, includerea oricărui Conținut in afara platformei, îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al Van Life Boutique asupra Conținutului precum si participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Van Life Boutique.

5.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are si/sau obține acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta Documentului, in cazul in care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific si valid încheiat intre Van Life Boutique si acesta, si fără nicio garanție implicit sau expres formulata din partea Van Life Boutique cu referire la acel Conținut.

5.4. Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul poate copia, transfera si/sau utiliza Conținut numai in scopuri personale sau non-comerciale, numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederile Documentului.

5.5. In cazul in care Van Life Boutique conferă Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisa într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are sau obține acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor conținuturi din platforma sau a perioadei definite in acord, conform condițiilor definite, in cazul in care acestea exista si nu reprezintă un angajament contractual din partea Van Life Boutique pentru respectivul Client/Cumpărător/Utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui conținut, in timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

5.6. Niciun Conținut transmis către Client, Utilizator sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuala din partea Van Life Boutique si/sau al angajatului/prepusului Van Life Boutique care a mijlocit transferul de Conținut, in cazul in care aceasta exista, fata de respectivul conținut.

5.7. Este interzisa orice utilizare a Conținutului in alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, in cazul in care acesta exista.

6. RESTRICITII

6.1. Nu este permis sa abuzați de acesta platforma.

6.2. Nu este permisa comiterea sau încurajarea actelor care încalcă legea.

6.3. Nu este permisa transmiterea sau distribuirea de viruși, troieni sau orice alt software malițios sau care accesează date private.

6.4. Nu sunt permise comentariile malițioase, obscene, tendențioase sau calomnioase.

6.5. Nu este permisa reclama sub nici un fel.

6.6. Orice încălcare a acestor condiții va fi raportata organelor competente ale statului împreuna cu toate datele persoanei incriminate.

6.7. Nu suntem obligați sa publicam nici o recenzie sau mesaj primit din partea oricărui vizitator.

7. COMANDA

Pentru a plasa o Comandă urmați pașii de mai jos:

 1. Adăugați produsele în coș. După fiecare adăugare aveți posibilitatea de a finaliza comanda sau continua cumpărăturile.
 2. Selectați coșul și faceți click pe „Plătește”
 3. La pasul 01. Sumar aveți posibilitatea de a introduce cupoane de reduceri (dacă aveți) și a vedea o estimare a costurilor de livrare
 4. Pasul 02. Autentificare: Puteți crea un cont dacă nu aveți deja sau puteți introduce adresele de livrare si facturare ca vizitator. Pentru persoanele juridice (firme) trebuie completate câmpurile „Nume Companie (Optional)” care sa cuprinda numele de Firma si Codul fiscal.
 5. 03. Adresa: În cazul în care aveți nevoie ca factura să fie făcută pe alta persoană sau firmă, aici le puteți actualiza.
 6. Pasul 04. Livrare: Aici alegeți metoda de livrare preferată. Costurile sunt reale, calculate în funcție de adresa de livrare și greutatea coletului. Este posibil ca prețul de livrare pentru curier să fie eronat în cazul în care ați introdus greșit numele localității de livrare. Ne rezervăm dreptul să refuzăm comanda (și să returnam contravaloarea în cazul în care a fost deja plătită) în acest caz dacă nu ajungem la o înțelegere amiabilă. 
 7. 05. Plata: Alegeți metoda de plată preferată și finalizați comanda.

8. CONFIDENTIALITATE

8.1. Van Life Boutique va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natura pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar in condițiile menționate in prezentul Document.

8.2. Nicio declarație publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terțe parți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comanda/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

8.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestei platforme, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul sa poată utiliza liber, in interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul platformei. Van Life Boutique nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, daca legislația in vigoare nu prevede alte specificări in acest sens.

9. FACTURARE – PLATA 

9.1. Preturile Bunurilor afișate in cadrul platformei www.b-van.ro includ T.V.A. conform legislației in vigoare.

9.2. Prețul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in fiecare Comanda. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factura pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătorului fiind sa furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația in vigoare.

9.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferenta Comenzii ce conține Bunuri vândute de Van Life Boutique.

9.4. Pentru o corecta comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului ii revin obligațiile de a-si actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul sau si de a accesa informațiile si documentele aferente fiecărei Comenzi, existente in Cont.

9.5. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul isi exprima acordul sa primească facturile in format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționata in Contul sau.

9.6. Datele cardului de plata ale Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile Van Life Boutique si nici nu vor fi stocate de către de Van Life Boutique sau de către procesatorul de plăti integrat in platforma, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o alta entitate autorizata sa presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

9.7. Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Utilizatorul/ Cumpărătorul este sfătuit sa nu rămână logat in platforma si sa nu seteze opțiunea de logare automata pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces in cont nu este permisa si se recomanda folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: sa conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre si caractere speciale).

9.8. Oferim posibilitatea de plată prin toate metodele uzuale:

Plata cash la primirea coletului (Ramburs) – LEI

Online, cu card bancar – LEI, EURO

Plata prin transfer bancar (Ordin de plată, inclusiv Trezoreria Statului) – LEI, EURO

PayPal – EURO

9.9. Pentru plata prin transfer bancar, termenii sunt următorii:

plata la 15 zile de la emiterea facturii

livrarea din stoc la 2 zile de la confirmarea plății

9.10. Stocurile afișate in platforma sunt reale dar nu garantam contractual acest lucru, putând apărea diferențe din motive diverse. Produsele sunt rezervate in momentul plasării comenzii, urmând a fi livrate imediat ce primim confirmarea plății. În situații absolut excepționale pot apărea întârzieri iar acest lucru va fi comunicat în momentul procesării comenzii.

10. LIVRAREA BUNURILOR

10.1. Condițiile de livrare a Bunurilor si Serviciilor vândute de către Van Life Boutique le regăsești in secțiunea Livrare comenzi.

10.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor si va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

11. TRANSFERUL PROPRIETATII BUNURILOR

11.1. Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferata la livrare, după efectuarea plații din partea Cumpărătorului in locația indicata in Comanda (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

12. GARANTII

12.1. Toate Bunurile comercializate de către Van Life Boutique beneficiază de condiții de garanție conforme legislației in vigoare si politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producător in parte.

12.2. Pentru o corecta comunicare a certificatului de garanție aferent Bunului din Comanda, Cumpărătorului ii revin obligațiile de a-si actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul personal din platforma.

12.3. Consumatorul este responsabil de orice deteriorare a produselor, cu excepția manipulării necesare pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării lor.

12.4 Relația dintre vânzător si cumpărător, precum si condițiile de acordare a garanției sunt reglementate conform legii 449/2003 actualizata in 2008

12.5 Răspunderea Vânzătorului privind garanția legală de conformitate nu va putea fi atrasă în cazul în care:

Consumatorul nu prezintă dovada achiziționării produsului din platforma (factura/bonul fiscal);

Consumatorul nu a respectat condițiile de transport, utilizare și/sau întreținere cu privire la produs;

Produsul prezintă modificări sau intervenții efectuate de alte persoane decât cele autorizate de Vânzător;

Produsul nu mai îndeplinește condițiile de conformitate ca urmare a culpei Cumpărătorului, cum ar fi păstrarea în condiții improprii, expunerea la șocuri mecanice/termice/electrice etc.

13. RASPUNDERE

13.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terța parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor după livrare si in special pentru pierderea acestora.

13.2. Prin crearea si utilizarea Contului, Utilizatorul/ Cumpărătorul își asuma răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user si parola) si pentru gestionarea accesării Contului, si, in măsura permisa de legislația in vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului sau.

13.3. Prin crearea Contului si/sau utilizarea Conținutului si/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul accepta in mod expres si fără echivoc Termenele si Condițiile platformei in ultima versiune actualizata care este comunicata in cadrul platformei, existenta la data creării Contului si/sau utilizării conținutului si/sau la data plasării Comenzii.

13.4. Vânzătorul nu își asumă răspunderea pentru nici o problemă, pagubă sau întârziere cauzată direct sau indirect unui client sau a unei terțe părți datorită dar nu limitat la întârzieri apărute la procesare sau livrare. Deși depunem eforturi mari pentru a livra produsele cât mai repede către clienți, termenele de livrare sunt orientative, nefiind asumate contractual.

13.5. Vânzătorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenele si Condițiile platformei pentru a reflecta orice modificări ale modului si condițiilor de funcționare a platformei sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabili Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la momentul afișării in platforma.  În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa in platforma versiunea modificată a Documentului, motiv pentru care va rugam sa verificați periodic conținutul acestui Document.

14. RENUNTAREA LA CUMPARARE

14.1. Produsele achiziționate la distanță se pot returna conform O.U.G. 34/2014. Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantul că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului.

14.2. Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, în termen de 14 zile calendaristice de la denunțarea contractului. Se recomandă utilizarea aceluiași serviciu de transport utilizat pentru recepționarea produselor.

14.3. VANTIK INTERNATIONAL S.R.L. va înapoia contravaloarea produselor din comandă în cel mai scurt timp posibil de la primirea produselor returnate. Suma înapoiată nu include cheltuielile de transport iar rambursarea se va face prin transfer bancar in contul IBAN furnizat de consumator. In cazul in care Consumatorul a beneficiat de livrare gratuita pentru produsele returnate, costul acesteia va fi dedus din suma rambursata.

14.4. Prevederile OUG 34/2014 se aplică doar consumatorului definit ca orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații așa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 OG 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

14.5. Consumatorul este responsabil doar în ce privește diminuarea valorii produselor rezultata din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor. În conformitate cu Directiva 2011/83/UE, punctul (47) din prezentare: pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a bunurilor, consumatorul ar trebui sa le mânuiască și să le inspecteze în același mod în care i s-ar permite să-o facă într-un magazin fizic; de exemplu, consumatorul ar trebui doar să probeze un articol de îmbrăcăminte, nu să îl poarte.

14.6. Definiția contractului de vânzare (art. 2, 5.): orice contract în temeiul căruia profesionistul transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra unor produse către consumator, iar consumatorul plătește sau se angajează să plătească prețul acestora, inclusiv orice contract care are drept obiect atât produse, cât și servicii.

14.7. Încheierea contractului are loc în momentul emiterii facturii fiscale și nu la lansarea comenzii sau emiterea confirmării automate de primire a acesteia.

14.8. Art. 12 menționează că exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligațiilor părților contractuale. Produsul returnat trebuie sa fie în aceeași stare în care a fost livrat (în ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte și documentele care l-au însoțit). Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, șocuri, urme de folosire excesivă și/sau intervenții neautorizate etc.

15. PROCEDURA DE RETRAGERE DIN CONTRACT

15.1. Consumatorul informează VANTIK INTERNATIONAL S.R.L. cu privire la decizia de retragere din contract în scris, prin e-mail sau document tipărit livrat cu confirmare de primire. Consumatorul are la dispoziție 14 zile calendaristice de la primirea produselor pentru a anunța retragerea din contract.

15.2. Rambursarea integrală a sumelor primite ca plată, ex/inclusiv costurile livrării. Rambursarea sumelor se va face folosind aceleași modalități de plata rezonabil aplicabile (in cazul plații numerar la livrare, rambursarea se va face prin transfer in cont bancar transmis neechivoc de consumator). Îndeplinirea obligației de rambursare se face în termen de 10 zile lucrătoare de la recepționarea produselor.

15.3. Consumatorul are obligația de a înmâna VANTIK INTERNATIONAL S.R.L. personal, pe baza unui proces verbal sau predate unei persoane autorizate (curier desemnat) fără întârziere nejustificată și în decurs de maxim 10 zile de la anunțarea deciziei de retragere din contract, la adresa depozitului nostru.

15.4. Consumatorul suportă costurile de returnare. Consumatorul este responsabil doar în ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor

15.5. Folosim servicii de curierat rapid pentru livrare si acceptam returul produselor tot sub aceasta forma. Returul prin Poșta Română este exclus si nu rezervam dreptul prin prezentul document la metoda de returnare de excludere al acestei metode de retur.

15.6. Următoarele categorii de produse nu se pot returna decât dacă sunt sigilate/cutia nedeschisă/ cutia nu prezintă urme în interior că a fost deschisă:

 • Licențe software
 • Produse care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă (produse de îngrijire/ igiena personală, căști)
 • Produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar (obiecte printate 3d, debitate laser sau CNC, gravate, inscripționate, extensii de garanții, etc)
 • Închirieri sau rezervări utilaje/spatii. Costul poate fi returnat doar in primele 3 ore după plasarea comenzii, doar in cazul in care perioada de rezervare/închiriere nu a început deja in acest interval de timp.
 • Furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe suport material (aplicații software inclusiv jocuri livrate printr-un link de descărcare si cheie de activare).

Aceste limitări se aplica conform OUG 34/2014 art. 16.

16. RETUR DE PRODUSE

Se poate solicita returul de produse in următoarele cazuri:

16.1. Produsul livrat nu corespunde specificațiilor din platforma. Puteți solicita returnarea acestuia pentru înlocuire sau rambursarea integrala a contravalorii (în cazul in care produsul nu mai este disponibil).

16.2. Produs nefuncțional in primele 10 zile lucrătoare de la recepție. În cazul în care produsul achiziționat a fost livrat nefuncțional sau prezintă vicii de fabricație, acesta va fi înlocuit cu un produs funcțional, în urma notificării scrise în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului.

16.3. Produs în colet deteriorat. Pentru produsele ale căror colete prezintă deteriorări vizibile la primirea prin curier, vă recomandăm să refuzați recepția lor. Pentru dovezi, coletul poate fi fotografiat și se poate întocmi un proces verbal împreuna cu reprezentantul firmei de curierat în care să fie menționată starea coletului din momentul livrării. Riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor va este transferat integral în momentul în care intrați în posesia fizică a produsului. Orice reclamație ulterioară nu va fi luată în considerare. În cazul în care se utilizează un transportator însărcinat de către consumator, riscul este transferat în momentul livrării produselor către transportator.

16.4. Produse livrate greșit. În cazul în care s-a livrat alt produs decât cel comandat.

16.5. Costurile de retur pentru situațiile prezentate mai sus (nu și în cazul renunțării la cumpărare) cad in sarcina magazinului nostru.

16.6. Solicitările de retur se notifică prin platforma noastră către Retur sau prin email la van.life.boutique@gmail.com în termen de 48 de ore de la primirea produsului.

16.7. Returnarea produselor se face după confirmarea din partea VANTIK INTERNATIONAL S.R.L., prin curier rapid agreat de VANTIK INTERNATIONAL S.R.L..

16.8. În toate cazurile de mai sus, cu excepția celui referitor la defectele în perioada de garanție, produsele trebuie returnate în starea în care au fost primite, în ambalajul original și însoțite de toate accesoriile și documentele originale. Deteriorarea produselor sau punerea într-o stare ce face imposibilă revânzarea lor duce la refuzarea returului.

16.9. Orice modificare a stării produselor sau deteriorarea ambalajului original a acestora ce face imposibilă vânzarea produsului ca nou, duce automat la aplicarea unei proceduri de returnare supusă unor taxe administrative de readucere a produselor la starea in care au fost livrate; taxele sunt cuprinse intre 0 si 100% din valoarea inițială a produsului. Cuantumul taxei administrative va fi comunicat către client la recepționarea produselor deteriorate/modificate.

17. SCRIEREA DE REVIEW-URI/COMENTARII

17.1. scrierea de Review-uri, Comentarii se poate face, de către Utilizatori/Clienți/Cumpărători, in secțiunile si “Review-uri”. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cat si negative, si se vor referi la caracteristicile si modul de folosire al unui produs sau serviciu.
17.2. In momentul înregistrării unui anumit Review/Comentariu pe platforma, Utilizatorii/Clienții/Cumpărătorii acorda Vânzătorului o licența neexclusiva, perpetua, irevocabila, nelimitata teritorial si dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui si de a afișa acest conținut.

17.3. Fiecare Utilizator/Client/Cumpărător, in momentul înscrierii de Review/Comentariu in secțiunile menționate, se angajează sa respecte următoarele reguli:

 • sa facă referiri doar la caracteristici si/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării Comenzii;
 • sa utilizeze un limbaj corespunzător, ne ofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client/Cumpărător;
 • sa se asigure ca informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, ne înșelătoare si in conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor parți, drepturile de autor, de marca comerciala, de licența sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;
 • sa folosească aceasta facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu de pe platforma fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea si cumpărarea de produse sau servicii;
 • sa nu furnizeze sau sa solicite, in niciun mod si in nicio măsura, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume si/sau prenume etc.) sau orice alta informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;
 • sa nu înscrie informații si/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comerciala ca si Vânzătorul;
 • sa nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către Vânzător sau sa înscrie Review-uri/Comentarii care sa conțină materiale de natura publicitara;
 • sa nu utilizeze Review-ul/Comentariul ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul, in acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe platforma.

17.4. Pe lângă o evaluarea realista critica, in momentul înscrierii unui Review, Utilizatorul/Clientul/Cumpărătorul va adaugă si un Rating relevant pentru produsul sau serviciul aferent. Review-urile, împreuna cu Rating-urile corespunzătoare lor, vor influenta Rating-ul general al produsului sau serviciului, număr care apare intre paranteze lângă titlul acestora. Astfel, un Review însoțit de un Rating mare duce la o creștere a Rating-ului general, iar un Review însoțit de un Rating mic duce la o scădere a Rating-ului general.

17.5. Când un Review/Comentariu este semnalat de către un Utilizator/Client/Cumpărător ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectiva strict subiectiva, acest conținut este examinat cu atenție de către Vânzător pentru a determina daca încalcă Termeni si Condiții platformei. Textele, fotografiile sau videoclipurile introduse sunt eliminate din platforma numai după examinarea acestora de către Vânzător.

17.6. In cazul in care Vânzătorul constata încălcarea Termenelor si Condițiilor in mod repetat, acesta își rezerva dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului de a înscrie Review-uri/Comentarii in secțiunile respective.

Pentru sesizări sau reclamații legate de Bunul si/sau Serviciul achiziționat, Cumpărătorii au la dispoziție formularul de sesizări din cadrul platformei la

 • Pagina noastră de Contact
 • Selectează subiectul „Reclamații si Sesizări”
 • Completează si trimite formularul

Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

18. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

18.1. Orice date introduse pe acesta platforma sunt considerate private și nu vor fi divulgate altor entități cu excepția celor reglementate legal sau absolut necesare pentru desfășurarea activității în scopul căreia au fost oferite (curieri, contabilitate).

18.2. Personal noi, cei din echipa de management, considerăm spam-ul ca fiind un lucru foarte rău, nu vom trimite niciodată mesaje nesolicitate și nu vom permite practicarea acestui lucru de către orice terță parte.

18.3. Trimitem doar notificări cu stadiul comenzilor sau revenirea unor produse în stoc.

18.4. Referitor la GDPR, politica noastră nu s-a schimbat deloc de la început:

 • Nu am trimis niciodată promoții pe mail iar dacă vom face acest lucru pe viitor va fi exclusiv pentru clienții care au bifat una din opțiunile „Abonează-te la buletinul nostru informativ!” sau „Primiți oferte speciale de la noi!”. Aceste opțiuni sunt dezactivate implicit.
 • Daca doriți să ștergem datele dvs. personale din baza noastră de date puteți face acest lucru trimițând un email la van.life.boutique@gmail.com 
 • Datele dvs. personale sunt în deplină siguranță. Suntem profesioniști în IT și am luat toate măsurile de securitate necesare.

18.5. Te rugam sa parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

19. FOLOLSIREA COOKIE-URILOR

19.1. Cookies-urile sunt date stocate pe browser-ul dvs., acestea fiind accesate la conexiuni ulterioare pentru a asigura funcționalitatea absolut necesară a platformei.

19.2. Ce stocam noi in cookies: 

 • id-ul utilizatorului – pentru a tine minte user-ul cu care ești logat si a-ti afișa produsele pe care le-ai adăugat anterior in coșul de cumpărături
 • Google Analytics – folosim aceasta unealta pentru a analiza in mod anonim traficul de pe platforma. Google nu ne comunica datele personale ale user-ilor care ne accesează platforma iar noi nu le comunicam lor datele personale introduse de clienți pe platforma noastră.

Vezi Politica de Cookies, care face parte din prezentul Document.

20. FORTA MAJORA

20.1. Nici una din parți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzător, total sau parțial este datorata unui eveniment de forța majora. Forța majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului parților si care nu poate fi evitat.

20.2.  Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

21. LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

21.1. Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii apărute intre Vânzător si Utilizatori / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente din Municipiul București.

21.2. Facem eforturi pentru rezolvarea amiabilă a tuturor problemelor apărute în timpul precum și după efectuarea comenzilor. Vă rugăm sa ne contactați cu orice problemă întâmpinată și vom găsi împreună o soluție.

21.3. În cazul în care este imposibilă găsirea unei soluții amiabile, vom fi nevoiți să apelam la autoritățile competente în domeniu.

21.4 Protecția consumatorului:

Ultima actualizare: 15.10.2020

X